1 Wypełnij wniosek online 2 Skontaktujemy się z Tobą 3 Otrzymałeś swoje pieniądze

Wniosek o pożyczkę przez Internet

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest pożyczka gotówkowa?
Pożyczka gotówkowa jest krótkoterminową pożyczką, która ma pomóc Ci uregulować bieżące należności, zanim otrzymasz kolejną wypłatę wynagrodzenia za pracę, emeryturę bądź rentę. Procedura udzielenia pożyczki jest ograniczona do minimum - będziesz mógł ją otrzymać nie wychodząc z domu, zaraz po koniecznej weryfikacji Twoich danych za pośrednictwem Internetu.
Ile mogę pożyczyć?
W zależności od Pożyczkodawcy z którym współpracujemy, będziesz mógł pożyczyć kwotę od kilkudziesięciu złotych nawet do kilku tysięcy złotych.
Na jak długo otrzymam pożyczkę?
Okres na spłatę pożyczki zależy od Ciebie i wynosi od kilku do kilkudziesięciu dni.
W jaki sposób otrzymam kwotę pożyczki?
W zależności od Pożyczkodawcy, kwota pożyczki zostanie Ci przelana nawet w ciągu kilkunastu minut.
Jakie wymagania muszę spełnić by otrzymać pożyczkę?
Wymagania są różne w zależności od Pożyczkodawcy. Konieczne jest jednak posiadanie m.in. pełnej zdolności do czynności pranych oraz bycie co najmniej pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej. Twoja zdolność kredytowa musi być wystarczająca by Pożyczkodawca miał gwarancję, że kwotę pożyczki zwrócisz w uzgodnionym terminie.
Ile czasu zajmuje udzielenie pożyczki?
Weryfikacja danych i przelanie kwoty pożyczki najczęściej trwa zaledwie kilkanaście minut. Czasami jednak procedura udzielenia pożyczki może potrwać dłużej.
Jak mogę sprawdzić ile pieniędzy muszę spłacić?
Wszelkie koszty jakie ponosisz są jasno wskazane przed zawarciem umowy o pożyczkę. Dodatkowe koszty mogą być naliczone wyłącznie w momencie braku terminowej spłaty.
Co się stanie jeśli nie będę w stanie spłacić całej pożyczki w terminie?
Każdy z Pożyczkodawców bierze pod uwagę, że możesz mieć przemijające kłopoty ze spłatą pożyczki i w tym celu przewidziane są dodatkowe procedury wydłużające termin spłaty o kilka, kilkanaście bądź nawet o kilkadziesiąt dni. Związane jest to z poniesieniem przez Ciebie dodatkowej opłaty, o czym zostaniesz poinformowany jeszcze przed zawarciem umowy o pożyczkę.
Jakie dane muszę podać by otrzymać pożyczkę?
Procedura udzielenia pożyczki jest ograniczona do minimum i uzależniona od Pożyczkodawcy. Dane konieczne do dokonania Twojej weryfikacji to szczególności: nazwisko i imiona, numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, informacje o stałych dochodach, historia kredytowa, stan cywilny, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres zameldowania zgodnie z danymi z dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania. Zastrzegamy, iż zakres wymaganych danych osobowych może ulec zmianie.
Czy w tym samym czasie mogę otrzymać więcej pożyczek?
W zależności od Pożyczkodawcy, jeśli aktualnie spłacasz pożyczkę, a dostępny limit do wysokości którego Pożyczkodawca jest gotowy Ci udzielić pożyczki nie został osiągnięty, masz możliwość otrzymania dodatkowej kwoty do istniejącej pożyczki.
Czy będę mógł spłacić pożyczkę przed czasem?
Jeśli po otrzymaniu pożyczki uznasz, że pieniądze jednak nie są Ci potrzebne, masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, wypełniając i przesyłając na adres wskazany przez Pożyczkodawcę oświadczenie wg wzoru dostarczonego przez Pożyczkodawcę i zwracając pożyczoną kwotę zgodnie z regulaminem Pożyczkodawcy. Jeśli będziesz chciał spłacić część bądź całość pożyczki wcześniej, niż zostało to określone w umowie o pożyczkę - możesz to zrobić. W przypadku spłaty całej pożyczki, całkowity jej koszt ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o który skrócono udostępnienie Ci pożyczki, nawet gdybyś poniósł je przed Twoją spłatą. W przypadku spłaty części pożyczki, koszt pożyczki ulega stosunkowemu obniżeniu odpowiednio do wysokości jej spłaty.
Czy mogę zaciągnąć pożyczkę w czasie, gdy mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?
Pożyczkodawca każdorazowo podejmuje decyzję o udzieleniu Ci pożyczki w oparciu o informacje udostępnione na Twój temat w Biurze Informacji Kredytowej bądź innej podobnej instytucji. Jeśli nie masz opóźnień w spłatach rat i Twoje dane jako dłużnika nie figurują w zbiorach BIK, istnieje duże prawdopodobieństwo, że pożyczkę otrzymasz.
A jeśli będę miał jakieś dodatkowe pytania?
W ramach serwisu internetowego pozyczka7.pl gromadzi informacje udostępniane przez Ciebie w wypełnionym wniosku, celem dopasowania ich do konkretnej, stworzonej indywidualnie dla Ciebie oferty. Operator tej strony nie jest Pożyczkodawcą i nie udziela pożyczek ani nie podejmuje decyzji o ich udzieleniu. pozyczka7.pl może udostępniać uzyskane w powyższy sposób dane na każdym etapie procesu ich weryfikacji osobom trzecim, wliczając w to członków sieci pożyczkowych oraz innym podmiotom, z którymi współpracuje w ramach działań marketingowych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapoznaj się naszą Polityką Prywatności. Potencjalni Pożyczkodawcy sprawdzą dane wskazane przez Ciebie we wniosku w celu ocenienia czy są w stanie udzielić Ci pożyczki. pozyczka7.pl nie gwarantuje, że przedstawi Twoje dane Pożyczkodawcy oraz że Twój wniosek o udzielenie pożyczki będzie zaaprobowany. Czas transferu kwoty pożyczki jest zróżnicowany i zależy od Pożyczkodawcy. Nie wszyscy Pożyczkodawcy gwarantują, iż udzielona kwota pożyczki będzie do Twojej dyspozycji w przeciągu godziny od złożenia wniosku. Nie wszyscy Pożyczkodawcy zapewniają możliwość udzielenia pożyczki w kwocie do 3 000 zł.
Wyliczenie kosztów pożyczki na podstawie reprezentatywnego przykładu
Kwota pożyczki: 700 zł na 30 dni. Odsetki i pozostałe opłaty: 175 zł. Łącznie do zapłaty: 875 zł. RRSO: 1734%